Comisia Centrala

Comisia centrală a olimpiadei de limbi romanice – limbile spaniolă, italiană și portugheză este constituită conform prevederilor Metodologiei-cadru. Structura și atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei de limbi romanice – limbile spaniolă, italiană și portugheză sunt cele prevăzute în Metodologia-cadru.

Organizatori

Sponsori si Parteneri

https://onlr2023.excelentacj.ro/